Sikrere dører bedrift

En god beslagløsning betinges av at eier og bruker vet hvilke krav og ønsker de har til funksjonalitet av dørmiljøet. Deretter er det opp til MU å integrere dette med de øvrige fastsatte krav til brann, rømning og FG. På denne måten kan vi best mulig kvalitetsikre våre løsninger overfor brukerne. Krav og ønsker til dørmiljøer kan være:

God funksjonalitet; Det skal være god tilgjengelighet for publikum samtidig som de ansatte skal kunne utføre og ivareta sine arbeidsoppgaver. Dør med tilhørende beslag, skal være tilpasset og dimensjonert for bruken.

Kontroll av bruk; Gruppere de ansatte med det formål å kontrollere, samt begrense, hvilke personer som har tilgang til lokalene utenfor arbeidstiden og til spesielle områder i arbeidstiden.

Hindre misbruk; Sørge for at besøkende styres gjennom kontrollerte soner og dører, uten mulighet til uatorisert passering gjennom rømningsdører eller andre tilsvarende dører.

Hindre svinn; Dette er en følge av de to foregående punktene som omhandler å kontrollere bruken og hindre misbruk. Svinn koster det samme selv om det er eksernt eller internt.

- Våre konsulenter veileder kunden, påvirker holdningene
til sikkerhet og sørger for de beste løsningene!

bedrift