Vinduslås

Kaba MøllerUndall leverer vinduslåser for innadslående og utadslående vinduer.Vinduslåsene kompleteres med sylinder av type 2537 eller tilsvarende.
Dette betyr at etthvert låssystem kan intergreres i avlåsning av vinduer.

Låsning skjer ved at sylinderen trykkes ned når vinduet er i lukket stilling. Sylinderen er fjærbelastet og låses enkelt opp med riktig nøkkel. Nøkkelen kan tas ut i både låst og ulåst stilling.

Se vår produktkatalog for ytterligere informasjon.

slug