Exos - adgangskontroll

Online eller standalone – ja takk, begge deler!

Tradisjonelt har adgangskontroll vært ensbetydende med kabling til hvert dørmiljø og installasjon av elektrisk lås i døren. Dette har gitt en god online-løsning der sikkerhet og overvåking har vært essensielle temaer. Løsningen er god og den fungerer godt – men den kan være relativt kostbar.

Derfor har gjerne online adgangskontroll blitt benyttet for dører i skallet samt for utvalgte rom der sikkerhet og overvåking er vesentlig. Kontordører og dører inn til rom der overvåking ikke nødvendigvis er nødvendig, har gjerne blitt utstyrt med en mekanisk systemsylinder og har dermed gitt en begrenset adgang. Men, med et stadig økende krav til effektivitet, fjernstyring og fleksibilitet vil ikke en mekanisk løsning nødvendigvis være det optimale for en trygg og god drift av et bygg og en organisasjon. Med våre standalone lesere kan vi tilby et elektronisk nøkkelsystem som gjør håndteringen av ikke-sensitive dører like enkelt som man tradisjonelt har håndtert online kortlesere!

Høy sikkerhet
I Kaba exos har vi kombinert høysikkerhet via online kortlesere med en fleksible og enkle standalone løsninger. Alt programmeres, styres og overvåkes via en helhetlig programvare som gir brukeren en unik flekisbilitet og en enkel administrasjon av alt som har med adgangskontroll å gjøre. Mekanisk nøkkelhåndtering, standalone lesere og online kortlesere administreres i samme brukergrensesnitt og bruker samme database, hvilket gjør Kaba exos til et unikt hjelpemiddel for en trygg, sikker og enkel håndtering av ethvert bygg og enhver organisasjons totale adgangskontroll.

Et viktig aspekt er også økonomi. Med Kaba exos unike kombinasjonsmuligheter vil vi kunne tilby fullverdige sikkerhetsløsninger til en rimeligere penge uten at kravene til sikkerhet, overvåking, driftsstabilitet og flekisbilitet senkes – de kan tvert i mot heves!

Se mer på vår brosjyre om exos her, eller ta kontakt med oss.

collage_annonse_Exos_lav