Kaba Evolo

- en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer!

Kaba evolo er den nye produktlinjen innenfor Kabas standalone adgangskontroll-system og er en konsekvent videreutvikling mot fleksibilitet og fremtidssikkerhet"

Kaba evolo er en ny produktserie av frittstående elektroniske låser fra Kaba, som tar sikkerhet og adgangsrettigheter til et nytt nivå. Alle deler av Kaba evolo kan enkelt intergreres med eksisterende beslagløsninger. Kaba evolo er bygget på RFID og støtter både Legic og Mifare.

Digital og praktisk

Kaba evolo er et adgangskontrollsystem som er fleksibelt og enkelt å administrere. Med Kaba evolo sparer du tid og høyner sikkerheten. Det enkelte brukermediet kan programmeres enkelt fra arbeidsplassen din. Det er også mulig å gi rettighe­ter til brukeren via terminaler innenfor lokalene. Rettigheter kan også gis manuelt med programmeringsenhet direkte ved dørene. Dette gir deg full fleksibilitet og uavhengighet.


Trådløs sikkerhet

Rettigheter og annen informasjon lagres på brukermediet med hjelp av Kaba CardLink. Med Kaba evolo kan individuelle personer gis eller nektes adgang både enkelt og raskt med Kaba CardLink. Hele prosessen er individuell, fleksibel og kan tilpasses etter behov. Brukermedier på avveie innebærer ingen sikkerhetsproblem, rettighetene endres via Kaba Card­Link.

cardlink

Fordeler med Kaba evolo
- Brukermedier på avveie medfører ingen sikkerhetsrisiko
- Avansert elektronikk muliggjør alt fra frittstående dørenheter til fullintegrert konsept.
- Adgangsrettigheter kan gis på person- eller gruppenivå.
- Oppdatering av adgangsrettigheter kan gjøres ved terminaler plassert på utvalgte
  steder i bygget. - Ulike dørenheter og muligheter for programmering gir løsninger til
  enhver dør og organisasjon.
- Modulbasert oppbygging sikrer en langsiktig investering med muligheter for
  ytterligere integrering.
- Eksisterende dører med lås og beslag kan enkelt oppgraderes.

iF product design award 2011 Gold 3 produkter i Kaba porteføljen er allerede dekorert med 2011 iF product design award. Totalt 2576 produkter av 1121 deltakere fra 43 land tok for å vinne denne berømte prisen