Safer og våpenskap

Vi kan tilby innbrudds- og brannsikrede verdiskap, deponeringsskap, dataskap og våpenskap.

Valget av verdiskap avhenger av hva som skal lagres og hvilken beskyttelse som ønskes. Dokumenter, datamedier og verdisaker tåler brann og fysiske angrep på forskjellig vis, og bør av den grunn bli lagret i forskjellige typer av verdiskap. Produktene er testet og sertifisert i henhold til de strengeste normer.

safer