Rømningsbeslag

Kaba MøllerUndall har rømningsbeslag som er sertifisert etter NS-EN1125 og NS-EN179. Panikkbeslagene er CE merket bygger på et modulsystem hvor samme skåter og stenger benyttes for alle push eller touch varianter.

Når rømningsveier skal planlegges og dimensjoneres, er det ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som har betydning for personsikkerheten. Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning, og har gitt grunnlag for definisjon av risikoklasser.

Disse fremgår av Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10) og skal legges til grunn for prosjektering av rømningsforholdene.

Rømningsdørterminal EDO-100 er en ny generasjon rømningsdørterminal.
I tillegg til terminalens primærfunksjoner, har EDO-100 innebygget kortleser og vaktmesterfunksjon for overvåkning av dørmiljøet.

Romningsbeslag

Les mer om EDO-100 i vår brosjyre.