Kaba er en stor leverandør til hotell-industrien over hele verden. Med våre forskjellige systemer og løsninger kan vi tilby en komplett serie av hotellåser for gjesteværelser og generell adgangskontroll, samt unike løsninger for de mer eksklusive og luksuriøse hotellene. Våre løsninger er også velegnet for andre type utleieobjekter som feriehus, ferieleiligheter, hytter og kontor-hotell. Vi kan tilby både online- og offline-låser som gir et driftssikkert og effektivt låssystem med en enkel og brukervennlig håndtering og administrasjon.

Kaba er en leder i utviklingen av konsepter for hotell-industrien, og våre kunder kan være trygge på at vi vil fortsette å investere store beløp i videreutvikling av våre systemer samt at vi vil ta i bruk ny teknologi etter hvert som dette utvikles. Som noen eksempler på våre innovative løsninger kan nevnes RFID, Wireless, Online, Smart Room, Energy Management og ikke minst våre nyvinninger ved bruk av smart-telefoner som adgangsmedie, BLE.

Trykk på denne linken for mere informasjon http://www.kabalodging.com