Beskriveravdelingen

Kaba MøllerUndall Beskriveravdeling tilbyr beslaglister og beskrivelser iht offentlige forskrifter til brann rømning og universell utforming (åpningsautomatikk), FG-krav og eventuelle brukerkrav. Beskrivelsene avdekker grensesnitt mot tilstøtende fag og definerer arbeidet dørprodusent skal foreta med tanke på utfresninger, forsterkninger og forberedelser for lås og beslag.

Utarbeidelse av beslaglister på et tidlig stadie sikrer den videre prosessen med prosjektering og vil til syvende og sist kvalitetssikre løsningene overfor eier og brukere av bygget.

I tillegg til detaljerte beslaglister utarbeider vi også grafiske fremstillinger av bl.a. låsfunksjoner, brann og rømningssymboler.


Kontaktpersoner:
Odd Christensen (Leder)
odd.christensen@kaba.com

Jonny Slåttvik (Beskriver)
jonny.slattvik@kaba.com

Monica Apell Johansen (Beskriver)
monica.apell.johansen@kaba.com

MUB-fargekoder

beskrivelse

I tillegg til egne produkter beskrives et stort utvalg av produkter fra andre fabrikanter:

Andre-fabrikanter